Logo Università degli Studi di Milano 
 
Events  

Mental Lexicon

gud

17 maggio 2018 - h. 8.30 AM - AlexanderLab (Piazza S. Alessandro, 1)

Denna studie undersöker det mentala lexikonet hos 22 flerspråkiga individer av L1 svenska, L2 engelska och L3 italienska. Trots att struktur och bearbetning av det tvåspråkiga mentala lexikonet är väl studerat finns det hittills lite forskning om de lexikala kopplingarna hos en talare av flera språk än två. Detta arbete består av två studier: Den första studien undersöker ordassociationer hos flerspråkiga talare, dvs vilken typ av associationer som görs, hur snabbt dessa utförs och om det finns skillnader mellan språken. Den andra studien är en så kallad priming studie och undersöker om ett främmande språk omedvetet kan aktivera ord i ett annat främmande språk.

Anna Gudmundson är lektor vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon forskar inom ämnet andraspråksinlärning och flerspråkighet med ett speciellt intresse för italienska som främmande språk.

09 May 2018
Back to top